Meer mogelijk maken

Met die ambitie werkt Hekkenbergarchitects sinds 2002 aan architectuuropdrachten, vaak op het raakvlak met stedenbouw. We bouwen mee aan de praktijk, maar werken ook aan de theorie met diverse onderzoeksopdrachten. Een van de actuele thema’s waar we volledig in thuis zijn is binnenstedelijke (her-) ontwikkeling. Door grondige research rondom iedere opdracht komen we tot concrete oplossingen voor lastige vraagstukken. En zo komen we ook tot ontwerpen die dusdanig toegesneden zijn op een specifieke situatie dat onverwachte mogelijkheden ontstaan.
Onze expertise op het gebied van bouwregelgeving en procedures, zorgt ervoor dat we vlot projecten kunnen realiseren en niet zelden hier eveneens meer mogelijkheden scheppen.
Ook met de stijl van ons werk willen we net een stapje verder gaan, zonder daarbij tradities overboord te zetten. Nieuwe technieken laten we spelen met herkenbare elementen, om zo uit te komen bij iets wat volgens ons architectuur anno nu is.

Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.