Geplaatst op 29 juni 2017

Houttuinhof Oude Wetering

Wijzigingsbevoegdheid Houttuinhof opgenomen in bestemmingsplan Oude Wetering.

Vanaf 29 juni ligt het bestemmingsplan Oude Wetering ter inzage. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die realisatie van de Houttuinhof mogelijk maakt. Door Hekkenbergarchitects is een ruimtelijke onderbouwing en een zienswijze ingediend bij gemeente Kaag en Braassem om deze wijziging in het bestemmingsplan op te nemen.

Hiermee komt de herontwikkeling van het voormalige Doeland terrein een stap dichterbij. Op de plek van de bedrijfshal worden zeven duurzame loft-woningen en een vrijstaande woning gerealiseerd. De verouderde woning op Veerstraat 16 wordt vervangen voor twee geschakelde woningen. De nieuwe invulling krijgt de uitstraling van een boerenerf waarmee het plan goed aansluit op de historische lintbebouwing van de Veerstraat.